News Flash Home
The original item was published from 10/11/2023 3:20:02 PM to 11/25/2023 9:05:03 AM.

News Flash

Home

Posted on: October 11, 2023

[ARCHIVED] Rice County HRA begins accepting applications for Public Housing

Public Housing Family Rental Units

The Rice County Housing and Redevelopment Authority (HRA) will be accepting applications for Faribault Public Housing, opening at 8:00 a.m. on Oct. 11, 2023. Applications will be available in the HRA office on or the website at https://www.ricecountymn.gov/327/Housing

The HRA has openings in townhomes owned by the City of Faribault; two-bedroom, three-bedroom, and four-bedroom units are available. Application will only be accepted from families eligible for the Rice County residency preference and will only be accepted from families who qualify for two, three, or four-bedroom units.

Applicants on waiting lists for other housing programs must apply separately for this program. Persons with disabilities who require special accommodations in completing an application may call the HRA at 507-333-3787 to make special arrangements.

The housing office will request documentation of the residency preference at the time applications are submitted. Applications from non-Rice County residents will not be accepted.

The residency preference is described as the following:

Resident of Rice County: Families that have permanent, sole place of residency in Rice County or have a household member that works in Rice County at the time of application.

Acceptable proof of residency includes:

• Current lease, and/or bill less than 30 days old (phone, credit card, utility, etc.).

• Paystub or offer letter from a company located in Rice County less than 30 days old.

To qualify for three or four-bedroom units, households must meet the minimum and maximum requirements for household size. Additional factors such as age and gender of household members also apply.

Applications and proof of preference can be submitted by email at section8waitinglist@co.rice.mn.us , faxed to 507-333-3838, mailed to 320 NW 3rd Street Faribault MN 55021, or submitted in person at the HRA office, Government Center at 320 NW 3rd Street, Faribault MN 55021.

--

OGEYSIIS KU SAABSAN FURITAANKA LIISKA SUGITAANKA Faribault Public Housing EE RICE COUNTY

Xafiiska guriyaha ee Rice County marka lasoo gaabiyana looyaqaano (HRA) waxay aqbali doonaan foomka guryaha ladhoho Faribault Public Housing. Laga bilaabo 8:00 a.m. subaxnimo Bisha 10naad, 2023.

Formka waxaa ka hilikarta xafiska ama websitka https://www.ricecountymn.gov/327/Housing

HRA waxa ubanaan guriyoo labo qol iyo Saddax qol iyo afar qol eh. Foomka waxaa kaliya oo laga aqbali doonan qoysaska ku nool Rice County, waxaana kaliya laga aqbali doona qoysaska uqalma labo ama saddex ama afar qol. Qoysaska ku jira liiska suginaanka ee barnaamijyada kale ee guriyeenta si gooni eh haa u codsadaan barnaamijkan.

Dadka naafada ah ee u baahan fududeyn gaar ah xagga dhameystirka foomka section 8ka wuxuu wici kara HRA teleefanka 507-333-3787 si loo sameeyo diyaarin gaar ah.

Xafiiskan guryuhu wuxuu idinka codsan doona inaad tustaan wax xaqiijinaya in lagu doorbito. Dadka aan Rice County ku nooleyn foomkooda Malaga aqbali doono.

Dookhyada ama doorbidida degenaanshiyaha waxaa lagu sifeeyay sida soo socota:

Deganaanshaha Degmada Rice County: Qoysaska leh meel joogto ah, oo ay degan yihiin Degmada Rice County ama xubin qoys oo ka shaqeeya Degmada Rice County wakhtiga codsiga.

Caddaynta la aqbali karo ee degenaanshaha waxaa ka mid ah:

• Liistiga guriga, Warqada korantada ee 30kii maalmood ee ugu dambeeyay(telefoonka, warqada korontada iyo wixii la mid ah)

• Jeegaga shaqadaa ama Warqad muujinaysaa ina shaqo ka heshay shirkad ku taal Degmada Rice County in ka yar 30 maalmood.

Caddaynta dookhyada ama doorbidida waxaa lagu soo gudbin karaa fax ahaan ciwaankana waxaad u diri section8waitinglist@co.rice.mn.us kartaa fakis oo ah 507-333-3838, boosta aad ku diri karto waa 320 NW 3rd Street Faribault MN 55021, ama ku rid sanduuqa ee Government Center at 320 NW 3rd

Street, Faribault MN 5502.

Facebook Twitter Email